Garnwerd

Garnwerd is een wierdedorp aan het Reitdiep provincie Groningen. Garnwerd heeft de status van beschermd dorpsgezicht. Een van de bekendste gebouwen van het dorp is het vroegere veerhuis, café Hammingh, boven op de dijk bij het Reitdiep. De Sint-Ludgerkerk in Garnwerd is oorspronkelijk een romanogotische kerk, die gebouwd werd in het begin van de 13e eeuw.