Marsum

De Mauritiuskerk in Marsum behoort tot de oudste bakstenen kerken in de provincie Groningen en staat op een afgegraven wierde. Het grotendeels nog gave romaanse kerkgebouw is vrijwel het enige restant van het kerkdorp Marsum, dat bij het Beleg van Delfzijl (1813-1814) in de Franse tijd bijna compleet werd verwoest.