Eenum

Eenum is gebouwd op en rond een wierde. Onderzoek heeft aangetoond dat de wierde van Eenum, die gedeeltelijk is afgegraven, al in 500 v.Chr. bewoond werd. Op de wierde staat een kerkje uit het laatste kwart van de twaalfde eeuw en is vermoedelijk het oudste nog bestaande bakstenen kerkgebouw in de provincie Groningen.