Westeremden

Westeremden is een beschermd dorpsgezicht en is ontstaan rond het begin van de jaartelling en is een radiaal wierdedorp dat oploopt tot 5,5 meter boven NAP. Als wierdedorp is Westeremden gelet op de structuur en bebouwing vrijwel oorspronkelijk. Het is alsof de tijd er heeft stilgestaan. Het dorp wordt omgeven door veel groen, waar boenuit het torentje van de kerk prijkt. De Andreaskerk staat op het hoogste punt van de wierde, werd ingewijd in 1279 en is verschillende malen verbouwd. Naast de kerk staat de Weem waarin de bekende schilder Helmantel woont, werkt en exposeert sinds de jaren 1970 en is sinds 1985 (deels) ingericht als museum.