Groot Wetsinge

In tegenstelling tot het ernaast gelegen Klein Wetsinge is Groot Wetsinge een kleiner dorp. ‘Groot’ heeft hier betrekking op de hoogte van de wierde waarop het dorpje ligt.
Vroeger stond hier een kerkje, maar deze is in 1840 gesloopt. Beeldbepalend zijn de pastorie en de (herbouwde) kosterij.